פרשת שלח

Parshas

Shlach

The Mission - שלח לך אנשים
00:00 / 00:00
No Problem Whatsover - רש"י
00:00 / 00:00
12 Tribes 12 Spies - יב שבטים
00:00 / 00:00
Tourist Instructions - לתור את הארץ
00:00 / 00:00
A New Name - מהושע ליהושע
00:00 / 00:00
First Impressions - Oy Vey!
00:00 / 00:00
Kaleiv's Detour - ויבא עד חברון
00:00 / 00:00
Giants! - הענקים
00:00 / 00:00
Spies Sneaky Solution - NO WAY!
00:00 / 00:00
Catastophe in the Camp - Soooo sad
00:00 / 00:00
Kaleiv Shouts - ויהס כלב
00:00 / 00:00
The Saddest Day - Tisha B'Av
00:00 / 00:00
The Land is Good - טובה הארץ מאד מאד
00:00 / 00:00
Get Ready - 40 Years - ארבעים יום - יום לשנה
00:00 / 00:00
Right Place... Wrong Time - המעפילים
00:00 / 00:00
Hidden Code - Shazak Original!
00:00 / 00:00
Mitzvah of Challah - הפרשת חלה
00:00 / 00:00
Branch Breaking - מקושש עצים
00:00 / 00:00
Tzitzis - ציצית
00:00 / 00:00
Tune in Next Week - Shazak Parsha!
00:00 / 00:00
  • YouTube
  • Twitter
  • Envelope
  • facebook
  • Phone

© 2019 Shazak Multimedia